Stawiamy na rozwój i nowatorskie rozwiązania – strategia rozwoju marki Śniadecki Investment Group

Chcemy, aby nasi Inwestorzy mieli pewność w zakresie podejmowania partnerstwa biznesowego. Przedstawiamy najważniejsze założenia strategii rozwoju, dzięki której wspólnie obieramy właściwe  i przynoszące realne korzyści kierunki działania.

Tożsamość i misja Śniadecki Investment Group

Głównym budulcem naszej inicjatywy jest chęć tworzenia nowatorskiego systemu inwestowania w branży nieruchomości. Ma być on elastyczny i w przeciwieństwie do okazji inwestycyjnych funkcjonujących na rynku od lat – oferować stabilny, ale przede wszystkim opłacalny dla Inwestora program lokowania środków. Śniadecki Investment Group jest bowiem inicjatywą, która skupia się na osiąganiu faktycznych zysków.

Podejście takie wynika z faktu, iż naszym priorytetem jest stworzenie poduszki finansowej gwarantującej zabezpieczenie finansowe naszych partnerów na lata. Oferujemy wyłącznie długofalowe propozycje inwestycyjne. Opieramy naszą działalność na branżowej wiedzy Lidera projektu, Sylwestra Śniadeckiego, jak również eksperckiej wiedzy członków Zespołu z różnorodnych zakresów. Kompleksowe połączenie kwalifikacji w dziedzinach m.in. prawa, finansów, sprzedaży, budownictwa gwarantuje przeprowadzenie procesów realizacji inwestycji na najwyższym poziomie.

Chcemy, aby nowatorskie systemy inwestycyjne przestały być niedostępne dla prywatnych inwestorów. Posiadany przez nas know-how, jak również rozległe kontakty biznesowe utwierdzają nas w przekonaniu, że nowocześnie inwestować może każdy. Ważne, aby miał jednak u swego boku eksperta, który podpowie mu jak zwiększać posiadany kapitał.

Wartości

Do najważniejszych wartości, jakimi kieruje się Śniadecki Investment Group należy m.in. chęć współpracy. Wierzymy, że wyłącznie dzięki zaangażowanej kooperacji oraz obopólnie wymienianym doświadczeniom, jesteśmy w stanie osiągnąć sukces.

Równie istotne są dla nas innowacyjność i otwartość na chłonięcie wiedzy. Branża nieruchomości jest jedną z najbardziej intensywnie rozwijających się gałęzi rynku.

Partnerstwo biznesowe na najwyższym poziomie

Nowoczesne formy inwestowania wymagają kompleksowości działań, a także wzajemnego inspirowania do poszukiwania rozwiązań. Doskonale wiemy, że sukces inwestora jest naszym sukcesem. Dlatego jesteśmy nakierowani na wspólne kreowanie nowych pomysłów inwestycyjnych czy też ulepszania sposobu realizacji inwestycji.

Wiemy, jak skutecznie zainwestować kapitał. Tworzymy przestrzenie, które opierają się na wielofunkcyjności powierzchni – od mieszkalnej, po komercyjną – poprzez co pewność zwrotu ulokowanych środków zdecydowanie wzrasta. Posiadamy silne zorientowanie na cel, które prowadzi nas do osiągania założonych priorytetów. To są podstawy umożliwiające osiąganie od 8 do nawet 20% zysku w skali roku.

Więcej informacji na temat naszej działalności można uzyskać kontaktując się z Managerem Projektu 

Następny artykuł
Wyniki sprzedaży za I kwartał 2021 w Śniadecki Development
Poprzedni artykuł
Osiedle Tuleckie – Szeregowce z kompletem inwestorów
Zmiana adresu Sniadecki