Porównanie sprzedaży w II kwartale 2019 i 2020 roku

Wyniki II kwartału jednoznacznie określają, że w wyniku obostrzeń spowodowanych COVID-19 sprzedaż spadła w porównaniu do II kwartału 2019. Jak to wygląda w poszczególnych miastach?

Warszawa – 55%
Łódź – 50%
Trójmiasto – 48%
Wrocław – 41%
Kraków – 37%
Poznań – tylko 11%

Nie spełniły się oczekiwania nabywców mieszkań co do spadku cen. Mało tego, ceny nadal rosły, a np. w Krakowie ceny nieruchomości wzrosły aż o ¼ w porównaniu do roku ubiegłego. Wzrost cenowy obserwujemy nie tylko rok do roku, ale także kwartał do kwartału – przykład – Trójmiasto, gdzie ceny czerwcowe były już 3,5% wyższe niż marcowe. Prawdopodobnie w kolejnych miesiącach zauważymy minimalny spadek cen na rynku wtórnym. Będzie to spowodowane głównie ograniczeniem przez uczelnie wyższe powrotów na studia, a także zmniejszeniem aktywności flippingu mieszkaniowego.

Rynek mieszkaniowy został potraktowany dość łagodnie przez pandemię. Na widoczne spadki wpływ miały głównie wprowadzone obostrzenia, takie jak ograniczony ruch osobowy (spowodowało to także trudności w dostępie do urzędów), a także strach potencjalnych nabywców związany z panującą sytuacją. Zauważaliśmy to mimo wprowadzenia przez biura deweloperskie licznych rozwiązań online m.in. na podpisywanie umów rezerwacyjnych czy oglądanie nieruchomości. Wraz z rozluźnieniem obostrzeń widoczny jest powrót do sprzedaży zrównanej z rokiem ubiegłym.

Jako najważniejszy czynnik kształtujący sytuację na rynku nieruchomości mieszkaniowych oraz na rynku kredytów hipotecznych w II kwartale 2020 roku można określić trudniejszy dostęp do kredytów mieszkaniowych. Już w marcu banki znacznie zaostrzyły kryteria udzielania kredytów. W związku ze wzrostem minimalnego wkładu własnego, zaostrzeniem wymogów udzielania kredytów dla osób prowadzących działalność gospodarczą oraz pracujących na podstawie umowy cywilnoprawnej, ograniczeniem dostępu do kredytu dla osób pracujących w sektorach gospodarki najbardziej dotkniętych efektami pandemii, np. turystyka, transport, gastronomia; znacznie spadła zarówno ilość jak i wartość nowo udzielonych kredytów.

Kwartał I 2020 do kwartału II 2020

W całym II kwartale 2020 roku liczba udzielonych kredytów mieszkaniowych wyniosła 45 179 sztuk, czyli o 19,97% mniej w porównaniu do poprzedniego kwartału (mniej o 11 274 kredyty). Wartość nowo udzielonych kredytów hipotecznych wyniosła 13,472 mld zł, co oznacza spadek o 3,151 mld zł, czyli 18,96% w odniesieniu do I kwartału bieżącego roku.

Kwartał II 2020 do kwartału II 2019

W II kwartale 2020 roku zawarto o 14 142 (czyli 23,84%) mniej umów kredytowych, natomiast ich wartość była niższa o 2,972 mld zł (18,07%) niż w II kwartale 2019 roku.

Na podstawie raportu AMRON-SARFiN 2/2020, redNet Property Group oraz CBRE.

Następny artykuł
Czy nieruchomości to dobra inwestycja dla początkujących?
Poprzedni artykuł
Kilka słów o najbliższych działaniach spółki...
Zmiana adresu Sniadecki