Podmiot oferujący alternatywne, w stosunku do rynku regulowanego, atrakcyjne rozwiązania inwestycyjne, które czerpiąc z potencjału rynku deweloperskiego, dają możliwość skutecznego budowania kapitału i pomnażania majątku Inwestorów.

Śniadecki Investment swoją działalność opiera na wyłącznej współpracy ze Śniadecki Development zapewniając tym samym naszej działalności deweloperskiej dynamiczny rozwój i niezależność finansową.

Doświadczenia zdobyte podczas zrealizowanych projektów pozwoliły nam nie tylko zbudować stabilny model inwestycyjny, ale i z powodzeniem go rozwijać. W planach mamy również prowadzenie działalności jako alternatywny fundusz inwestycyjny.

investment
Inwestuj bezpiecznie
investment
Inwestuj z nami